url

Energie uit hout: de burger betaalt de rekening! 2.800 jobs gaan mogelijk in rook op én iedereen wordt in zijn portemonnee getroffen!

Het probleem

In het kader van het behalen van de vooropgestelde Kyoto-doelstellingen en de daaraan gekoppelde handel in “groenestroomcertificaten” wordt steeds meer en meer biomassa (lees: hout) gebruikt om rechtstreeks te verbranden en er “groene energie” mee te produceren.

Dit is jammer, want hout kan vele malen gebruikt en gerecycleerd worden alvorens het verbranden ervan voor energie een optie is. Bomen worden verzaagd en opgestookt in zogenaamde “biomassacentrales”, terwijl ze eigenlijk eerst zouden moeten worden gebruikt als grondstof voor houten producten. Het spreekt voor zich dat het verbranden van een grondstof gewoonweg absurd is.

Door deze trend moeten bedrijven die bv. houten platen produceren steeds meer concurreren met de energiesector voor hun grondstof hout. Een strijd die door de subsidiëring van de overheid niet met gelijke wapens wordt gestreden.

2.800 jobs in gevaar

Binnen de sector van het “houten plaatmateriaal” bestaan er in België momenteel nog drie grote producenten van houten platen (spaanplaat, MDF en OSB) – waarvan 2 in Vlaanderen – die alle drie samen werk bieden aan 2800 personen. Echter, deze jobs komen meer en meer onder druk te staan door de aanhoudende politiek van het gesubsidieerd verbranden van hout, waardoor de platenbedrijven voor hun grondstof voortdurend moeten concurreren met de energieproducenten.

De energiesector kan juist omwille van de gulle subsidiepolitiek van de overheid steeds meer betalen voor hout als brandstof dan de platenindustrie voor hout als grondstof. Gevolg: krapte op de markt leidt tot woekerprijzen voor hout. Het gaat hier bovendien om een oneerlijke concurrentie tussen enerzijds een gesubsidieerde sector (energieproducenten) en anderzijds een niet-gesubsidieerde sector (platenbedrijven). En geen of onvoldoende grondstof betekent voor de platenbedrijven geen productie, wat op termijn gelijk staat met het genoodzaakt verdwijnen van tewerkstelling én van een ganse sector.

Invloed op jouw energiefactuur

Maar ook jij komt in dit verhaal aan bod: door het verlenen van groenestroomcertificaten aan de energiesector voor het verbranden van hout, wordt noch de energiefactuur van bedrijven, noch die van de consument, er goedkoper op.

Fedustria, de federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie, berekende dat alle Vlamingen samen per jaar 328 miljoen euro extra zullen moeten betalen voor hun energie, wat neerkomt op een stijging van de energiefactuur met meer dan 100 euro per Vlaams gezin per jaar.

Maatschappelijk Onverantwoord Ondernemen?

Het is dus duidelijk: het gesubsidieerd verbranden van de grondstof hout is noch op sociaal, noch op economisch, noch op ecologisch vlak te verantwoorden als “duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen”.

Niet alleen de betrokken platenbedrijven, maar ook de gewone burgers betalen het gelag van een absurd systeem, dat door de overheid kunstmatig in stand wordt gehouden. Fedustria pleit dan ook meer dan ooit tevoren voor het afschaffen van alle mogelijke subsidies die het rechtstreeks verbranden van hout ondersteunen.

Onze oplossing?

Rechtstreeks gebruik van hout als brandstof is zeker niet de meest ecologische of economische oplossing. Bij de verwerking van hout tot houten producten blijft de koolstof gestockeerd in het hout en dit gedurende de ganse levensduur van het houten product. Nadien kan de energie nog altijd worden gerecupereerd.

Dat is de reden waarom de houtsector al sinds jaar en dag pleit voor een cascadegebruik van hout: hout eerst zoveel mogelijk inzetten als grondstof om er houten producten mee te maken en pas op het einde van de levensduur – na hergebruik en recyclage – overgaan tot verbranding van de restproducten die niet meer kunnen worden ingeschakeld als grondstof.

Op die manier dragen hout en houten producten bij tot het tegenhouden van de klimaatverandering. Bomen geven namelijk niet enkel zuurstof vrij en slaan koolstof op, maar tevens vereist hout – in tegenstelling tot andere materialen – weinig energie bij de verwerking.

Meer weten?

Wil je graag meer weten over deze problematiek, of nog beter: de oplossingen die ervoor zijn? Neem dan zeker een kijkje op één van volgende partnersites. Daar vind je vast en zeker alle info die je zoekt.

Hout Geeft Zuurstof →
Carbonstore →
Unilin →
Norbord →
Spanolux →
Fedustria →